Εξοπλισμός

Επενδύουμε συνεχώς σε εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών

Μικροβιολογικό εργαστήριο

Άμεσα εργαστηριακά αποτελέσματα με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές

Ακτινολογικό

Ακτινοδιαγνωστική με χρήση ψηφιοποιητή - CR

Χειρουργείο