Εξοπλισμός

Επενδύουμε συνεχώς σε εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών

Μικροβιολογικό εργαστήριο

Άμεσα εργαστηριακά αποτελέσματα με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές

Ακτινοδιαγνωστικό & Υπερηχοτομογραφία

Ακτινολογικό με χρήση ψηφιοποιητή CR
Υπερηχοτομογραφία κοιλίας και καρδιάς

Χειρουργείο

Εντατική Νοσηλεία

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην κλινική μας δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού. Εκτός ωραρίου εξυπηρετούνται μόνο επείγοντα περιστατικά και μόνον κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί μας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε με το (+30) 211-0124251