Εξοπλισμός

Επενδύουμε συνεχώς σε εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών

Μικροβιολογικό εργαστήριο

Άμεσα εργαστηριακά αποτελέσματα με τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές

Ακτινοδιαγνωστικό & Υπερηχοτομογραφία

Ακτινολογικό με χρήση ψηφιοποιητή CR
Υπερηχοτομογραφία κοιλίας και καρδιάς

Χειρουργείο

Εντατική Νοσηλεία